Monday, April 18, 2016

Risk & Opportunities - 10 Year Reflections

Read Chris Marquet's reflections on the risks and opportunities facing businesses as we have seen them develop over the past decade.

Read the letter on our website here: http://www.marquetinternational.com/pdf/Marquet-Intl---10-Year-Reflections.pdf

1 comment:

nhuthuy said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

An Thái Sơn chia sẻ trẻ sơ sinh nằm nôi điện có tốt không hay võng điện có tốt không và giải đáp cục điện đưa võng giá bao nhiêu cũng như mua máy đưa võng ở tphcm địa chỉ ở đâu uy tín.